In veel teams gaat er energie verloren door gebrekkige onderlinge samenwerking. Ongeveer de helft van de teams die wij begeleiden geeft aan hier een issue te hebben. Belangrijk genoeg om aan te pakken.

Onderzoek wijst uit:

“Excellente teams hebben met elkaar gemeen dat teamleden oprechte interesse hebben in elkaar en actief bijdragen aan elkaars succes en groei”

De snelheid van verandering vraagt dat iedere medewerker het beste geeft dat hij/zij te bieden heeft. Dit gebeurt alleen in een gezonde teamcultuur. Het vraagt een hecht team waarin mensen elkaar vertrouwen en waardering ervaren. Het maakt dat teamleden hun beste ideeën delen en verantwoordelijkheid durven te nemen. Elkaar helpen te groeien door feed back te delen en te ontvangen. En waarin de afstand tussen leidinggevende en medewerker klein is.

Klinkt goed, maar…hoe bereik ik dat?

Voor verbetering van Houding en Gedrag zijn verschillende werkvormen beschikbaar. In combinatie komt u zeker tot de kern van het probleem. Geen rocket science, wel creatief, soms best confronterend maar altijd impactvol.

  • MBTI sessie voor teams
  • Feedback workshop op kwaliteiten en vervormingen
  • Team enquete op houding & gedrag
  • Team workshop op houding & gedrag
  • Medewerker arena

Het resultaat? Problemen worden effectiever opgelost. Onderlinge samenwerking en waardering nemen toe. Afstand tussen leidinggevenden en medewerkers wordt verkleind. Mensen rijden ‘s avonds vaker met een glimlach weer naar huis toe.