Een duidelijk doel geeft dagelijks richting aan de keuzes van de organisatie en de medewerkers.

Toch blijkt het in de praktijk nog best lastig om duidelijke doelen te stellen. Vaak blijven de gestelde doelen te ‘hoog over’ om als echte sturing voor de dagelijkse praktijk te dienen. In andere organisaties hebben afdelingen wel KPI’s, maar sluiten deze weer niet op elkaar aan. Resultaat is dat dag- en weekstarts scherpte missen en dat een goede dialog over de prestaties ontbreekt.

Effectieve sturing ontstaat als:

  • Alle strategische pijlers afgedekt zijn
  • Doelen voldoende ‘klein’ gemaakt zijn
  • Doel en realisatie visueel op de vloer beschikbaar is
  • Afwijkingen actief besproken en opgevolgd worden
  • Cascadering plaatsvindt naar hogere niveau’s

Hiervoor zijn effectieve technieken en innovatieve workshops beschikbaar.

  • OGSM werksessie
  • KPI workshop
  • Inrichting Obeya room
  • Optimalisatie van Dag & Weekstart