De gezondheid van uw organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de fitheid van uw processen. Veel organisaties boeken op teamniveau al snel eerste mooie resultaten met Lean Management. Het laag hangende fruit is inmiddels geplukt. Bínnen afdelingen zijn deelprocessen verbeterd.

Maar toch: Over afdelingen heen loopt het totaalproces vaak nog allerminst lekker. Herkent u een van de volgende situaties?

  • Er is wekelijks veel gedoe tussen afdelingen in
  • Medewerkers ervaren werkdruk door pieken en dalen in het aanbod
  • Weinig opdrachten gaan in één keer goed door de keten heen
  • Doorlooptijden blijven veel langer dan de bewerkingstijd
  • Productiviteit wordt geremd door inefficiëntie

Het zijn de kenmerken dat uw organisatie toe is aan het volgende niveau van procesbeheersing. Het is tijd voor het plukken van het ‘high hanging fruit’.

Toepassing van Lean in een keten gaat niet vanzelf maar vraagt om een stapsgewijze aanpak. Met uw eigen medewerkers in de lead doorloopt u het herontwerp in 5 stappen.

  1. Samenstelling van een gemotiveerd ketenteam
  2. Feitelijke analyse van de procesprestatie met six sigma technieken
  3. Aanpak van de grondoorzaken met problem solving techniek
  4. Herontwerp van het proces met de ECRSS techniek
  5. Borging van het verbeterde proces in standaarden, effectief operationeel management en houding en gedrag

Na deze succeservaring is de kans groot dat uw organisatie op eigen kracht het volgende haperende proces willen aanpakken. Het team kent dan alle technieken en heeft het onderlinge vertrouwen dat nodig is om tot resultaat te komen.